Zaštita podataka

Zaštita Vaših ličnih podataka nam je veoma važna. Vaši lični podaci se čuvaju na taj način da nisu dostupni trećim licima.

            Vaši lični podaci se koriste isključivo u svrhu internet obrade ili upita od strane firme AOF Modriča.

            Vaši lični podaci se ne proslijeđuju traćim licima. Na upit vas informišemo o Vašim ličnim podacima koji su sačuvani. To je vaše zakonsko pravo.

            Korišćenju Vaših podataka možete se u svakom trenutku usprotiviti i naložiti njihovo brisanje. Ovo je u svakom trenutku neslužbeno moguće putem E-mail-a na: info@aofmodrica.com

            Sve naše stranice možete opozvati, bez da morate da navedete Vaše ime ili lične podatke.

Primjena kolačića (cookies)

            Ova web-stranica koristi kolačiće. Kolačići služe da bi našu web stranicu učinili prijateljskom. Sigurnijom i efektivnijom. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje su od strane Vašeg računara/krajnjeg uređaja i Vašeg internet pretraživača sačuvane. Većina naših kolačića koji se primjenjuju su privremeni kolačići, koji se primjenjuju samo za  vrijeme trajanja Vaše posjete našoj internet stranici i koji na kraju automatski bivaju izbrisani. Drugi kolačići se pohranjuju na Vašem računaru, da bi ih Vaš pretraživač prepoznao prilikom sljedeće posjete našoj web-stranici. Kolačići se standardno primjenjuju od strane većine internet pretraživača. Oni ne sadrže viruse i ne izazivaju nikakvu štetu na Vašem računaru/krajnjem uređaju. Oni ne sadrže lične podatke i informacije koje su tu sačuvane, ne povezuju se kasnije sa Vašim ličnim podacima.

            Možete primjenu kolačića ograničiti ili potpuno prekinuti. Pri tome možete sigurnosne postavke Vašeg internet pretraživača podesiti tako da o korišćenju kolačića budete informisani i da sami odlučite o njihovom preuzimanju. Možete trenutne i pohranjene kolačiće, nezavisno jedne od drugih, da dopustite ili da zabranite, ili generalno da isključite kolačiće i već korišćene kolačiće da naknadno izbrišete. Napominjenom Vas da je u slučaju brisanja ili deaktiviranja kolačića moguće nepotpuno funkcionisanje web-stranice.

Google Analytics

            Ova web-stranica koristi google analytics, službu web-analize Google Inc. („Google“) kompanije. Google Analytics koristi kolačiće da bi omogućio analizu korišćenja ove web-stranice. Informacije o korišćenju ove web-stranice koje su nastale putem kolačića prenose se i pohranjuju po pravilu na jednom US-Serveru od strane Google-a. IP-adresa koja je u okviru Google Analytics-a preuzeta od strane Vašeg pretraživača neće biti povezana sa drugim podacima sa Googl-a. Napominje se da ova web-stranica koristi Google Analytics sa proširenjem „anonymizeIp()“ i stoga IP-adrese se obrađuju samo skraćeno da bi isključile direktnu povezanost.